Over VisieCoöperatie®

Kent u de VisieCoöperatie®?

Er is een zinvol en duurzaam midden tussen maatschappelijk en commercieel ondernemen: de zogenaamde VisieCoöperatie®. Dit is een organisatiestructuur die het midden weet te vinden tussen markt en maatschappij. Zij onderscheidt hiertoe scherp de verschillende belangen (bijvoorbeeld professie, kapitaal, maatschappelijk belang) die in een onderneming bij elkaar komen. Deze belanghouders zijn verantwoordelijk om tot een koers te komen die zij samen willen gaan en betrokken toezicht te houden op de realisatie hiervan door het management.

EMCEO is zelf ook een VisieCoöperatie®.