Emceo Intro

EMCEO is GESTOPT

Onze visie op het ontwikkelen van een houdbare en substantiële middenhuursector op basis van een meerbelanghouderscoöperatie is uitgewerkt in concrete plannen. Wellicht komen er nog kansen als de trend van geïndividualiseerd naar meer collectief doorzet. Het is dan aan anderen, met meer toekomst dan verleden om het stokje over te nemen en deze kansen te benutten.