DE BLINDE VLEK (2)
Archive
Auteur: Alle Elbers
30 nov
2020

DE BLINDE VLEK (2)

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken hield op woensdag 4 november 2020 een rondetafelgesprek over het woningtekort onder starters en middeninkomens.  Vertegenwoordigers van huurders- en kopersorganisaties, verhuurders, bouwers, verkopers en wetenschappers was gevraagd om een ‘position paper’ in te brengen. Nou is het niet zo moeilijk om te raden wat er volgens die vertegenwoordigers moet..

09 nov
2020

Waarom?

OMDAT: Universal Declaration on Human Rights, UN General Assembly, 1948, Article 25 Every person has the right to living standard adequate to the health and welfare of himself and his family, including nutrition, clothing, shelter, medical care, and necessary social services. Declaration on the Right of the Child, UN, 1959, Paragraph 4 Children have the..

12 jun
2020

Bulgaarse toestanden? Hoe individuele beslissingen collectieve verduurzamingsoplossingen in de weg staan

Samen, samen, samen. Het credo van onze overheid in coronatijd. Hoe anders ging dat bij de presentatie van het klimaatbeleid. Zeker als het gaat om de gebouwde omgeving. Het kabinet heeft die hete aardappel op het bordje van de gemeenten gedeponeerd. En die mogen het uitzoeken. ‘Gemeenten moeten het voortouw nemen, maar daar hebben ze..

08 okt
2019

Volkshuisvesting R.I.P.

Geachte heer Heerma, beste Pieter, Ik heb genoten van jouw pleidooi in het programma Buitenhof voor een overheid die zich weer verantwoordelijk stelt voor de volkshuisvesting.  De woningmarkt is volgens jou kapot. Je bent niet te beroerd om de oorzaak daarvan binnen eigen gelederen te zoeken. De bruteringsoperatie die jouw vader heeft doorgevoerd had als..

07 aug
2018
Berichten - Privacybeleid - Dwaalspoor

Dwaalspoor

De Woningwet maakt de oprichting van wooncoöperaties mogelijk. Maar niet alles is wat het lijkt. Op 25 april j.l. publiceerde Platform 31 de beoordelingscriteria van de Autoriteit Woningcorporaties (AW) voor de oprichting van wooncoöperaties ex art 18a van de Woningwet. Daarin wordt uitdrukkelijk gesteld dat een de wooncoöperatie als rechtspersoon geen coöperatie mag zijn. Een..

09 jul
2018
Berichten - Beste minister

Beste minister, wat denkt u van een coöperatieve woonsector?

Geachte minister, Hartelijk geluk gewenst met uw benoeming tot minister van Wonen. Mij dunkt, het is een hele eer om te werken aan de verbetering van het woonklimaat in Nederland. En er valt veel te verbeteren.En er valt veel te verbeteren. Uw voorganger heeft, laat ik het positief formuleren, er voor gezorgd dat er voldoende..

09 jul
2018
Emceo - Disclaimer

Waarom doen corporaties niets?

Deze vraag kwam aan de orde in ons contact met BZK over het EMCEO-model voor een duurzame coöperatieve huursector. Toegelaten instellingen, zo was de conclusie, hebben de sleutel in handen. Zij kunnen de basis leggen voor een substantiële duurzame huursector in het middensegment. Eenvoudig door woningen in plaats van huurders uit de sociale sector te..

07 sep
2017
berichten - EMCEO adviseert Amsterdam

EMCEO adviseert Amsterdam

Vorig jaar heeft het college van B&W van Amsterdam besloten om pilots te staten met zelfbouw huurwoningen via wooncoöperatieven. Deze zomer is een eerste oproep gepubliceerd voor het indienen van initiatieven voor het Centrumeiland. Doel is om eerst te komen tot een selectie van een drietal kansrijke initiatieven, waarna in een volgende fase de definitieve..

15 apr
2017

blinde vlek (1)

Opvallend hoe economen tegenwoordig over elkaar buitelen met verklaringen over de te grote afhankelijkheid van de Nederlandse economie van de woningmarkt. In het verleden heeft de OESO wel eens kritische opmerkingen gemaakt over de schuldenberg in Nederland door het eigen woningbezit. Maar een kritische houding van NL-economen, met uitzondering van Teulings, is mij niet eerder..