MolenRood
Berichten
Berichten - Privacybeleid - Dwaalspoor

Dwaalspoor

  • moniekwijnberg
  • 221 views
De Woningwet maakt de oprichting van wooncoöperaties mogelijk. Maar niet alles is wat het lijkt. Op 25 april j.l. publiceerde Platform 31 de beoordelingscriteria van de Autoriteit Woningcorporaties (AW)…
Emceo - Disclaimer

Waarom doen corporaties niets?

Deze vraag kwam aan de orde in ons contact met BZK over het EMCEO-model voor een duurzame coöperatieve huursector. Toegelaten instellingen, zo was de conclusie, hebben de sleutel in handen. Zij kunnen…
Berichten - Een Wooncoöperatie: Wie?

Een Wooncoöperatie: Wie?

  • moniekwijnberg
  • 279 views
Een wooncoöperatie? Er is behoefte aan, maar wie ….? Wie is de aanjager, wie is de initiatiefnemer en waar liggen de knelpunten? Het is nu ruim een jaar geleden dat de woningwet de wooncoöperatie voor…
berichten - EMCEO adviseert Amsterdam

EMCEO adviseert Amsterdam

  • moniekwijnberg
  • 306 views
Vorig jaar heeft het college van B&W van Amsterdam besloten om pilots te staten met zelfbouw huurwoningen via wooncoöperatieven. Deze zomer is een eerste oproep gepubliceerd voor het indienen van…