kritiek & perspectief

hoeksteen woningmarktbeleid

Nederland erkent dat de woningmarkt faalt. Ed Groot noemt het in zijn artikel een drama. Alleen het eigen belang wordt gediend in de woningmarkt. (FD 19-03-2021) Onze reactie: Coöperatief handelen tegen…

DE BLINDE VLEK (2)

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken hield op woensdag 4 november 2020 een rondetafelgesprek over het woningtekort onder starters en middeninkomens.  Vertegenwoordigers van huurders- en kopersorganisaties…

Waarom?

OMDAT: Universal Declaration on Human Rights, UN General Assembly, 1948, Article 25 Every person has the right to living standard adequate to the health and welfare of himself and his family, including…

Volkshuisvesting R.I.P.

Geachte heer Heerma, beste Pieter, Ik heb genoten van jouw pleidooi in het programma Buitenhof voor een overheid die zich weer verantwoordelijk stelt voor de volkshuisvesting.  De woningmarkt is volgens…
Berichten - Privacybeleid - Dwaalspoor

Dwaalspoor

De Woningwet maakt de oprichting van wooncoöperaties mogelijk. Maar niet alles is wat het lijkt. Op 25 april j.l. publiceerde Platform 31 de beoordelingscriteria van de Autoriteit Woningcorporaties (AW)…