Emceo - Wie wij zijn - Intro
EMCEO
Wie Wij Zijn?

Wij Zijn Zakelijk|Informatief|Betrokken

Wie wij zijn? We zijn een netwerk van adviseurs. We zijn allemaal zelfstandige adviseurs of werken voor een adviesbureau, maar werken op dit thema samen om het gedachtegoed van de wooncoöperatie verder te brengen. Binnen dit netwerk delen we kennis en werken we op onderdelen samen aan projecten. EMCEO is zelf ook als coöperatie georganiseerd. Dat is wie wij zijn!

Maatschappelijk Betrokken
Zakelijk
Informatief
tussen markt en maatschappij

VisieCoöperatie®

Er is een zinvol en duurzaam midden tussen maatschappelijk en commercieel ondernemen: de zogenaamde VisieCoöperatie®. Dit is een organisatiestructuur die het midden weet te vinden tussen markt en maatschappij. Zij onderscheidt hiertoe scherp de verschillende belangen (bijvoorbeeld professie, kapitaal, maatschappelijk belang) die in een onderneming bij elkaar komen. Deze belanghouders zijn verantwoordelijk om tot een koers te komen die zij samen willen gaan en betrokken toezicht te houden op de realisatie hiervan door het management.

EMCEO is zelf ook een VisieCoöperatie®.

Echte Experts

Onze Professionals

We zijn feitelijk een netwerk van adviseurs. We zijn allemaal zelfstandige adviseurs of werken voor een adviesbureau maar werken op dit thema samen om het gedachtegoed van de wooncoöperatie verder te brengen. Binnen dit netwerk delen we kennis en werken we op onderdelen samen aan projecten.

Wie wij zijn - Alle Elbers

Alle Elbers

Consultant met meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van bouwen en wonen, waarvan 20 jaar in internationale projecten. tel:06-53813129
Wie wij zijn - Pieter van der Kooij

Pieter van der Kooij

Pieter van der Kooij, econoom gespecialiseerd in het ontwikkelen en implementeren van ondernemingsmodellen waarin maatschappelijk en financieel rendement samenhang vinden. tel:06-41660027
Wie wij zijn - Fons Rietmeijer

Fons Rietmeijer

Fons Rietmeijer, volkshuisvester die alle aspecten van beheren en bouwen van betaalbare woonruimte in de vingers heeft. tel:06-22372044
Wie wij zijn - Mieke Hanemaaijer

Mieke Hanemaaijer

Zelfstandig organisatie adviseur, Altijd op zoek naar het leggen van verbindingen tussen mensen. tel:06-25051738
Waar halen wij onze kennis vandaan?

Preferred Suppliers

Zijn specialisatie is visie en richtingsgevoel van mensen en organisaties vrij te spelen en organisatorisch te structureren. Pieter werkt op het snijvlak van persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Onder de noemer Poëzie in Bedrijf schrijft hij maatwerkgedichten voor ondernemingen die functioneren als moreel ijkpunt voor haar medewerkers. Essenties • ondernemend kabelen van financieel rendement en maatschappelijk rendement, • ruimte dichten tussen purpose en poen • ondernemingsmodellen ontwikkelen voor borgen continuïteit van ondernemingen Pieter is vanuit Coöperatie Teamwork Business actief voor het bedrijfsleven. Voor maatschappelijke ondernemingen vanuit Coöperatie EMCEO Voor meer informatie ga naar www.teamworkbusiness.nl
Wie wij zijn - Teamwork Business
Teamwork Business
Atrivé is al decennia lang een betrouwbare partner en gedegen adviesbureau op het terrein van sociale huisvesting en wonen. Inmiddels bestrijken we een breder terrein aan onderwerpen die te maken hebben met de leef- en werkomgeving van mensen. Enkele expertisevelden van onze adviseurs zijn: Duurzaamheid & Vastgoed, Wonen-Welzijn-Zorg, Legitimatie & Participatie, Organisatieadvies & Teamontwikkeling, Onderzoek. Atrivé staat voor een stabiele basis van kennis en ervaring. We hebben oog voor het creëren van verbindingen en allianties. Vanuit een sociaal hart geven wij betekenis aan onze opdrachten. Voor meer informatie over of contact met Atrivé: www.atrive.nl
Wie wij zijn - Atrive
Atrive
Mieke Hanemaaijer, zelfstandig organisatie adviseur, is bestuurs- en bedrijfskundige. Zij werkt graag aan uw strategie-, governance- en organisatieontwikkeling, waarbij de werkvormen zorgen voor draagvlak, voor de verbindingen tussen mensen en gezamenlijke kennisontwikkeling. Als opleider is Mieke CRKBO en NRTO gecertificeerd. Haar opdrachtgevers zijn woningcorporaties, huurdersorganisaties, gemeenten, onderwijsinstellingen, zorgorganisaties en coöperaties in oprichting. Opdrachten EMCEO: haalbaarheidsonderzoek wooncoöperatie, begeleiding van verkenningen/opleidingen voor de ontwikkeling van woon- en beheercoöperaties, ontwikkeling ondernemingsplan inclusief organisatie inrichting van een beheercoöperatie (350 woningen), publicatie businessplan voor de wooncoöperatie: Bouwstenen voor de wooncoöperatie (Platform31, 2016), publicatie Wooncoöperatie voor middeninkomens (Platform31, 2014). Voor meer informatie ga naar www.miekehanemaaijer.nl
Wie wij zijn - Mieke Hanemaaijer Organisatie Advies
Mieke Hanemaaijer organisatie advies
Alle Elbers heeft gedurende 35 jaar advies-en procesmanagement projecten uitgevoerd in binnen- en buitenland op het gebied van bouwen en wonen. Kernbegrippen daarbij zijn: beleid, institutionele ontwikkeling en financiering. Zijn ervaring stelt hem in staat om in het buitenland beproefde, maar voor Nederland relatief nieuwe concepten te implementeren. Bijvoorbeeld de verduurzaming van wijken (gebaseerd op het ESCO-model) of het opzetten van wooncoöperaties.
Fons Rietmeijer heeft met een onderzoekende en communicatieve instelling veel ervaring opgedaan als directeur-bestuurder van een woningcorporatie en bijgedragen aan vernieuwing in die sector. Hij is en was partner bij het ontwikkelen van effectieve, duurzame vormen van zelfbeheer en helpt coöperaties (in oprichting) graag bij het alle facetten van het opzetten en beheren van uw woonproject. Voor meer informatie ga naar www.studio-transformatie.nl