ELKIEN
De seinen staan op groen!

De vraag naar sociale huurwoningen manifesteert zich voornamelijk in stedelijk gebied. Daarom heeft Elkien enkele jaren geleden ervoor gekozen om zich daarop te concentreren en de exploitatie van huurwoningen op het platteland af te bouwen. In totaal gaat het om ca. 2500 woningen. Maar hoe doe je dat? Verkoop aan bewoners op die schaal is niet reëel. Beleggers willen alleen de krenten uit de pap. EMCEO biedt Elkien een passende oplossing: creëer een plattelandscoöperatie, waarbij lokale gemeenschappen de zeggenschap krijgen over het beheer. Zij kunnen zo slagvaardiger inspelen op ontwikkelingen zonder de beperkingen die de Woningwet stelt aan de corporatie. Door het bundelen van lokale krachten en initiatieven kunnen nieuwe perspectieven worden gecreëerd op het gebied van huisvesting, duurzaamheid en zorg.

Samen met Elkien wordt een model ontwikkeld dat voldoet aan alle juridische, financiële en economische voorwaarden. Het ministerie van BZK reageert positief, ziet hierin een aanpak die ook in andere delen van Nederland kan werken voor de revitalisering van landelijke gebieden.

De seinen staan op groen, doorrijden dus? Helaas niet. Het management van Elkien herziet zijn eerdere besluit en kiest ervoor om zelf de woningen op het platteland te blijven exploiteren. Wel ligt er nu een model dat elders kan worden toegepast.