MidWoon

middenhuursector: sociaal en vrij

MidWoon een betrouwbare verhuurorganisatie van blijvend betaalbare huurwoningen met zeggenschap voor bewoners, gemeente en kapitaal

MidWoon is een wooncoöperatie die huurwoningen exploiteert voor haar leden in de prijs van € 734 tot € 1250 huur. Het betreft eeuwigdurende huurwoningen uitsluitend bedoeld voor middeninkomens. Zo ontstaat er een blijvend aanbod van woningen in het middensegment wat onontbeerlijk is voor een woongebied met samenhang. Elke grotere stad of regio kan zijn eigen MidWoon oprichten. MidWoon is een Coöperatie met gedeelde zeggenschap over drie ledengroepen: bewoners, investeerder en maatschappelijke partijen (gemeente en/of wooncorporaties). Als lid bewoner kan je ook spaargeld investeren in MidWoon en ontvangt dan hetzelfde rendement als de investeerders. Bestuurders worden benoemd door de ledengroepen.

MidWoonCoöperaties komen niet uit de lucht vallen. Dat vraagt om meedenken en meewerken van Gemeenten, wooncorporaties en beleggers, bouwen van woningen en oprichten van MidWoonCoöperaties. De vraag naar middenhuurwoningen is er. Tot een passend aanbod komen vraagt doelgericht samenwerken van alle belanghouders.

 

Als voedingsbodem daarvoor in de regio Amsterdam is inmiddels WBC-MRA in het leven geroepen.

Deelname Gemeente is voorwaarde om te komen tot het succesvol ontwikkelen van een MidWoonCoöperatie. De inbreng van gronden tegen faire prijzen of voorwaarden voor beschikbaarheid opnemen in bestemmingsplannen of borgstellingen financiering geeft de basis voor een maatschappelijk en financieel gezond middenhuursegment.

Deelname wooncorporaties is gewenst om optimale doorstroming van sociale sector naar middenhuursector en andersom terugstromen van middenhuur naar sociaal te borgen. Niet alleen huurders maar ook woningen kunnen maatschappelijk gewenst doorstromen van corporatie naar MidWoonCoöperatie.

 

Neem contact met ons op als uw interesse is gewekt om, als Gemeente of Wooncorporatie, een middenhuursector tussen sociaal en vrij in mee te helpen ontwikkelen in uw werkgebied.